Съвет №1:

След като сте взели решение за отдаване на имота си под наем, е най-добре да се посъветвате с професионалист от агенция за Недвижими имоти. Вашата агенция не само ще Ви намери подходящ наемател, но ще Ви помогне и с юридически съвети, в преговорите за уточняване условията за наемане, при подписването на Договора за наем и при евентуални проблеми по време на наемния период.

Съвет №2:

Определянето на пазарната цена на наема е един от ключовите моменти за успешното отдаване на вашият имот. Ако сте надценили размера на наемната цена, ще загубите от времето, през което няма да реализирате доходи поради неадекватно обявена цена. Ако нямате необходимият опит и изпитвате затруднения да определите пазарната наемна стойност на имота си, намерете консултант, който да определи цената обективно. Друг положителен момент от работата Ви с агенция е, че те разполагат с база от клиенти и могат много по-бързо да Ви намерят наемател.

 

Съвет №3:

За да се отдаде успешно имотът Ви под наем, той трябва и добре да се рекламира. Рекламата е изключително важна най-вече за: луксозни жилищни имоти, офиси, търговски и логистични площи. Доброто и качествено представяне на имота, ще доведе по-лесно и по-бързо потенциалните клиенти. Ако работите с консултантска фирма, тя би трябвало да Ви помогне при воденето на търговски преговори относно условията за сключване на Договора за наем. Умелото водене на преговори е ключът към успешният завършек на процеса и добрата сделка!

otdavane1

Съвет №4:

За подписването на Договора за наем са необходими документи, касаещи собствеността на имота Ви, а също и документите, доказващи самоличността Ви. Договорът за наем стандартно се сключва за една или две години, но е възможно отдаването да стане за значително по-дълги или по-кратки периоди в зависимост от необходимостта или желанията на двете страни по сделката. Установена практика е консумативите да се заплащат от наемателя, отделно от месечния наем, ако желанието на страните по договора е друго, то се фиксира в Договора за наем. Обикновено се договаря финансова гаранция за поддържане на доброто състояние на имота до края на наемния период – депозит, обичайно в размер на един месечен наем, който при липса на сериозни щети се връща на наемателя след изтичане срока на договора.

otdavane3