Какво трябва да знаем за сглобяемите къщи?

Сглобяемите къщи са тип сгради, за чието построяване се използват предварително изработени модули, които се сглобяват на мястото на строежа. Те  се изграждат по технология за сухо строителство. В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености (включително особеностите на релефа) и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи:

 • конструкция с „конструктивни термопанели“ /американска/;
 • скелетно-гредови конструкции /американски/;
 • панелно-модулни конструкции /австрийски, немски/;
 • конструкции с дървени трупи /руско-финландски /

По технологията за сухо строителство се изграждат от леки сезонни постройки, производствени сгради и търговски обекти до ниско енергийни сглобяеми къщи и високо-технологични пасивни къщи. Ниско-енергийните сглобяеми къщи и пасивните къщи са устойчиви конструкции и не могат да бъдат демонтирани и премествани. Това позволява те да бъдат завеждани със статут на монолитни постройки, съответно и да бъдат застраховани като такива.

Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради, зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният е дърво. Ето защо другите имена, с които се срещат са „дървени къщи“ и „дървени сглобяеми къщи“. Среща се и названието къщи „Лего“.

Предимствата на сглобяемите къщи

Предимствата на сглобяемото строителство са изявени най-вече при жилищните сгради – едноетажни или двуетажни:

 • няма ограничения за предпочитания архитектурен стил;
 • отлична топло и шумоизолация – ниски разходи за текущи консумативи;
 • лекота и здравина конструкцията – приложима за различни терени;
 • по-голяма квадратура поради по-тънките стени, без да се нарушават останалите качества на материалите;
 • по-добра земетръсоустойчивост на конструкцията и безопасност;
 • кратко време за изграждане;
 • естествени материали – уютна среда и комфорт;
 • значително по-нисък инвестиционен риск;
 • Финансово изгодни – ниско-енергийните сглобяеми къщи осигуряват качество на живот, което при монолитното жилище се постига със значително повече средства.

Технологии на изграждане

Панелна конструкция чрез SIP панели

Това е една от най-старите технологии, която датира от края на Втората световна война. Тогава е имало нужда от бързо построяване на къщи, дори и с ниско качество. Така се е дал старта на сглобяемите къщи. Тъй като доста фирми използват тази технология, ще споменем някои от предимствата и недостатъците:

Предимства:

 • бърз строеж
 • по-ниска цена
 • лекота при построяване на къщата

Недостатъци

 • ниска стабилност и губена на такава с времето
 • нискокачествена изолация – тя бързо губи свойствата, а първоначалните характеристики са далеч по-ниски от тези на каменната вата
 • отделяне на вредни вещества в къщата – SIP панелите има вредни смоли и лепила които се отделят през целия експлоатационен срок
 • има проблем с гризачи, особено ако панелите не са защитени правилно. При попадане на гризач в тях, изолацията бързо може да бъде унищожена
 • изградената къща не е със свойствата на нискоенергийните

Скелетно – гредовата технология

Това е по-новата и усъвършенствана технология. Ако сте избрали вашия нов дом да е сглобяеми къща е добре да намерите фирма, която извършва такъв монтаж. Нека да споменем предимствата и недостатъците

Предимства:

 • високи нива на термоизолация
 • получаване на истинска нискоенергийна къща
 • стените не поемат никаква тежест. Тежестта се поема единствено от конструкцията, което води до увеличен живот на къщата
 • стабилност при странични въздействия. Това се постига с поставяне на хоризонтални греди между вертикалните. При SIP технологията липсват такива
 • липсва отделяне на вредни вещества в къщата

Недостатъци:

 • по-завишена цена поради качествените материали
 • по-голям период за построяване

Необходима документация за вкарване в експлоатация на сградата

Сглобяемите къщи се съпътстват от всички необходими проекти, сертификати и документи за издаване на разрешение за строеж и узаконяване на сградата. Такова разрешение за строеж и определяне на строителна линия върху терена от местната управа е необходимо, както е задължителна и проверката на правомощията на производителя и точното спазване при строителството на утвърдения строителен проект.

Строителството на една сглобяема къща не може да започне преди да са налице нужните документи. Освен разрешение за строеж от местната управа и пожарна, нужно е да разполагате и с протокол образец 16 за удостоверяване годността за ползване на строежа. Този протокол се съставя само и единствено от Държавната приемателна комисия съгласно Наредба номер 3 от 2003 година[1]